Bokfesten

16. Karin Ferry

September 20, 2023 Ann Ljungberg med gäster Season 1 Episode 16
Bokfesten
16. Karin Ferry
Show Notes

Karin Ferry är flerfaldig mästare i berättartävlingar och expert på muntligt berättande.