Bokfesten

16. Karin Ferry

September 20, 2023 Ann Ljungberg med gäster Season 1 Episode 16
16. Karin Ferry
Bokfesten
More Info
Bokfesten
16. Karin Ferry
Sep 20, 2023 Season 1 Episode 16
Ann Ljungberg med gäster

Karin Ferry är flerfaldig mästare i berättartävlingar och expert på muntligt berättande.

Show Notes

Karin Ferry är flerfaldig mästare i berättartävlingar och expert på muntligt berättande.